..:: اخبار ویژه ::.. ..:: اخبار ویژه ::..

حداقل کردن حداکثر

..:: شعار سال ::.. ..:: شعار سال ::..

حداقل کردن حداکثر

..::پیوند ها::.. ..::پیوند ها::..

حداقل کردن حداکثر

..:: اخبار ::.. ..:: اخبار ::..

حداقل کردن حداکثر
تشکیل جلسه شورای اداری اداره آموزش وپرورش
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش در مورخه 28 فروردین جلسه شورای اداری تشکیل ...
تشکیل جلسه سر گروههای آموزشی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه جلسه سر گروههای آموزشی در این منطقه تشکیل...
اولین جلسه شورای آموزش وپرورش
به گزارش روابط عمومی اداره جلسه شورای آموزش وپرورش در مورخه 19 اردیبهشت 98 راس ساعت 10 تشکیل...
جلسه شورای اداری آموزش و پرورش نیر با محوریت امتحانات نهایی
به گزارش روابط عمومی اداره جلسه شورای اداری آموزش و پرورش نیر با محوریت امتحانات نهایی تشکیل شد.
جلسه با محوریت کمیته ی انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
به گزارش روابط عمومی اداره اولین جلسه این اداره با محوریت کمیته ی انتخاب و انتصاب مدیران مدارس جهت سال تحصیلی98/97 با حضورریاست محترم...
بازدیداز نمایشگاه طرح جابر دبستان امام خمینی نیر توسط معاونت محترم آموزش
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش روز چهارشنبه 22 اسفند بازدیداز دبستان امام خمینی نیر...
بازدید یک روزه از برنامه ویژه مدارس ونمایشگاه طرح جابر
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش در بازدید یک روزه معاونت محترم آموزش وکارشناسان همراه از دبستان شهید مطهری ومیثم بنادکوک از نمایشگاه ویژه مدارس وطرح جابر...
بازدید از نمایشگاه دبیرستان دخترانه فاطمیه کهدوئیه در طرح ویژه مدرسه
به گزارش روابط عمومی اداره ازنمایشگاه در دبیرستان دخترانه کهدوئیه توسط معاونت محترم آموزش ،مسئول نمایندگی گاریزات و...
زنگ جشن نیکوکاری در مدارس منطقه نیر نواخته شد
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش نیر زنگ جشن نیکوکاری در مدارس منطقه نیر نواخته شد..
بازدید از جشنواره طرح جابر در دبستان شهید بهشتی رشکوئیه
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش منطقه ریاست محترم اداره،سرپرست بخش گاریزات ،معاونین وکارشناسان از طرح جابر...
نمایش 1 - 10 از 65 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 7