نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامیداشت دهه ی امامت وبصیرت

گرامیداشت دهه ی امامت وبصیرت در مورخه اول شهریور به همراه زیارت امین الله با حضور.....

 

گرامیداشت دهه ی امامت وبصیرت در مورخه اول شهریور به همراه زیارت امین الله با حضورامام جمعه محترم، ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه ،معاونین ومسئولین ادارات منطقه نیر

 

آدرس کوتاه: