نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارتقای آموزشی قران ابتدایی

کمیته ارتقای آموزشی قران ابتدایی
تشکیل کمیته ارتقای قرآن ابتدایی

کمیته ارتقای آموزشی قران ابتدایی تشکیل گردید. در این کمیته در خصوص نظارت بر کلاسهای قرانی ابتدایی ،همکاران دارالقران جهت آموزش معلمان ،برگزاری جلسات قرآنی وتفسیر بحث وتبادل نظر گردید.

 

آدرس کوتاه: