نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنج شنبه 8 شهریورروز مبارزه با تروريسم

پنج شنبه 8 شهریورروز مبارزه با تروريسم

  • پنج شنبه 8 شهریورروز مبارزه با تروريسم (انفجار دفتر نخستوزيري به دست منافقان و شهادت مظلومانة شهيدان رجايي و باهنر 1360 ه ش) عيد سعيد غدير خم ( 10 ه ق)

آدرس کوتاه: