نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقل و انتقالات اضطراري


شايسته است همكاراني كه تاكنون فرم انتقال به داخل استان را تكميل ننموده اند و متقاضي انتقال هم مي باشند ، تا تاريخ 96/5/31 به امور اداري اين منطقه مراجعه نمايند.

آدرس کوتاه: