نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی


در تاريخ 96/6/7نشست شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی اداره آموزش وپرورش منطقه نیر با حضور آقای شرافت کارشناس مسؤول نهضت استان یزد برگزار گرديد.

 

 

 

آدرس کوتاه: