نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات آزمايشگاهي دانش آموزان مقطع ابتدايي برگزار گرديد


مسابقات آزمايشگاهي دانش آموزان مقطع ابتدايي  در تاريخ 96/2/3 همزمان با سراسر استان در آزمايشگاه مركزي اداره آموزش و پرورش منطقه نير برگزار گرديد.