نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات آزمايشگاهي دانش آموزان متوسطه دوم برگزار گرديد


مسابقات آزمايشگاهي دانش آموزان متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه نير در پژوهش سراي دانش آموزي اين منطقه برگزار گرديد.

 

آدرس کوتاه: