نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر منطقه نیر

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر منطقه نیر
جشن تکلیف دانش آموزان دختر منطقه نیر

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر منطقه نیر با حضور امام جمعه محترم،ریاست محترم اداره  آموزش وپرورش وهمکاران اداری