نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم بدرقه از دانش آموزان اردوی راهیان نور

مراسم بدرقه از دانش آموزان اردوی راهیان نور
مراسم بدرقه از دانش آموزان اردوی راهیان نور

مراسم بدرقه از دانش آموزان اردوی راهیان نور در مورخه 96/09/16 با حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورش به همراه همکاران ومسئولین ادارات منطقه در جوار مرقد مطهر امامزاده       سید محمد بخش نیر