نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت دوره سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ضمن خدمت دوره سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ضمن خدمت دوره سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 ضمن خدمت دوره سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
با حضور  استاد  ارجمند جناب آقای میرجلیلی  در محل کانون فرهنگی تربیتی اداره اموزش وپرورش منطقه نیر.