نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شکیل جلسه توجیهی مربیان امور تربیتی

شکیل جلسه توجیهی مربیان امور تربیتی.
تشکیل جلسه مربیان پرورشی

تشکیل جلسه توجیهی مربیان امور تربیتی با حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورش ومعاونت پرورشی

 

 

 

 

آدرس کوتاه: