نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدار رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه نير با رئيس آموزش فني و حرفه اي نير


در روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 رياست اداره آموزش و پرورش منطقه نير با رئيس جديد آموزش فني و حرفه اي نير ديداركردند و در خصوص دوره هاي آموزش مورد نياز منطقه و همكاريهاي دو طرف بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد تفاهمنامه اي بين اين دو ارگان منعقد گردد.