نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومين جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گرديد.


دومين جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش منطقه نير در تاريخ 96/2/7 برگزار گرديد در مورد مصوبات ستاد استان و انتخاب معلم شاخص بحث و تبادل نظر گرديد.