نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دلجویی از خانواده شهید دانش اموز

دلجویی از خانواده شهید دانش اموز

 روز پنجشنبه مورخه 96/07/06 ریاست محترم اداره آموزش وپرورش منطقه نیر به همراه همکاران اداری ومسئولین از خانواده شهید دانش آموزوشهید فرهنگی دلجوِیی به عمل آوردند.