نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون آموزشي اداره كل آموزش و پرورش


زارع معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان يزد در روز سه شنبه 95/11/19 با حضور در آموزش و پرورش منطقه نير از مدارس اين منطقه بازديد به عمل آوردند و در جلسه اي كه با حضور مديران و معلمان برگزار گرديد شركت نمودند.