نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور ریاست محترم اداره اموزش وپرورش در پایگاه حضرت مریم

حضور ریاست محترم اداره اموزش وپرورش در پایگاه حضرت مریم
حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورش به همراه مسئولین در پایثگاه حضرت مریم

حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورش  به همراه مسئولین در پایگاه حضرت مریم اقابزرگی به مناسبت هفته دفاع مقدس