نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان اداره آموزش و پرورش منطقه نير در مسابقات قرآن ،عترت و نماز مرحله استاني


 دانش آموزان منتخب مسابقات قرآن؛ عترت و نماز مرحله منطقه در مسابقات مرحله استاني كه در چهار مرحله در شهرستان تفت برگزار گرديد شركت نمودند.