نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگاه آشنایی با طرحهای مراقبت وپیشگیری

جلسه کارگاه آشنایی با طرحهای مراقبت وپیشگیری
جلسه کارگاه آشنایی با طرحهای مراقبت وپیشگیری

جلسه کارگاه آشنایی با طرحهای مراقبت وپیشگیری با حضور معاونت محترم آموزش ،معاونت پرورشی ،مربیان پرورشی ومشاوران مدارس برگزار شد.