نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه موسسان و مديران پيش دبستاني تشكيل گرديد.


در تاريخ 96/6/5 جلسه موسسان و مديران پيش دبستاني اداره آموزش و پرورش منطقه نير جهت تبيين اهداف آموزش پيش دبستاني در سال تحصيلي 97-96 برگزار گرديد همچنين در اين جلسه بخشنامه هاي ارسالي از اداره كل توسط آقاي جواد دهقان كارشناس پيش دبستاني وآموزش  ابتدايي اداره  توجيه گرديد. 

 

آدرس کوتاه: