نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران متوسطه دوره دوم منطقه نیر

جلسه مدیران متوسطه دوره دوم منطقه نیر
جلسه مدیران متوسطه دوره دوم منطقه نیر

جلسه مدیران متوسطه دوره دوم منطقه نیر
هنرستان کارودانش سیدالشهدا گاریزات با حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورش منطقه وهمکاران اداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه: