نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مديران مدارس متوسطه دوره اول برگزار شد


جلسه مديران مدارس متوسطه دوره اول در روز سه شنبه 95/10/28 همزمان با هفته بزرگداشت شوراهاي آموزش و پرورش در محل اداره آموزش منطقه نير برگزار گرديد. در اين جلسه مسائل آموزشي و پرورشي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنين نتايج آزمون بهبود عملكردي مورد تحليل قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه: