نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اموزش وپرورش منطقه نیر

جلسه شورای اموزش وپرورش

جلسه شورای اموزش وپرورش منطقه نیر با حضور ریاست محترم اداره ودیگر اعضا برگزار ودر مورد پروژه مهر وهدایت تحصیلی دانش اموزان بحث وتبادل نظر گردید.

آدرس کوتاه: