نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شوراي آموزش و پرورش منطقه نير برگزارگرديد.


در تاريخ 96/4/12 جلسه شوراي آموزش و پرورش منطقه نير با حضور اعضا در سالن جلسات اداره برگزار و درمورد هدايت تحصيلي پايه نهم و اوقات فراغت تابستاني دانش آموزان بحث و تبادل نظر گرديد.