نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار گرديد


در تاريخ 96/1/27 جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش منطقه نير با حضور اعضاء برگزار شد، و در خصوص معرفي معلمين شاخص و معلم ويژه بحث و تبادل نظر گرديد. همچنين در ادامه جلسه در مورد برگزاري آزمون پيشرفت تحصيلي پايه هاي چهارم تا ششم ابتدايي منطقه نير كه در 30 فروردين برگزار مي گردد، هماهنگي لازم صورت گرفت.