نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران ومعاونین مدارس ابتدایی ومتوسطه اول

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش جلسه توجیهی مدیران ومعاونین مدارس ابتدایی و...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش جلسه توجیهی مدیران ومعاونین مدارس ابتدایی ومتوسطه اول  با حضور ریاست محترم اداره ومعاون آموزشی وهمچنین کار شناس آموزشی امروز 2 ابان ماه در کانون فرهنگی وتربیتی  تشکیل شد.

آدرس کوتاه: