نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تكليف دختران پايه سوم ابتدايي و پسران پايه نهم برگزار گرديد.

جشن تكليف دختران پايه سوم ابتدايي و پسران پايه نهم برگزار گرديد.در تاريخ 95/12/16 جشن تكليف دختران پايه سوم ابتدايي و پسران پايه نهم  در محل امامزاده سيد محمد شهر نير با حضور والدين و مسئولين در دو برنامه جدا گانه برگزار گرديد.