نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تودیع ومعارفه

تودیع ومعارفه معاونت پرورشی

در جمع کلیه مدیران ومدیر آموزگاران اداره آموزش وپرورش منطقه نیر و با حضورآقایان زارع شاهی وغفاریان جلسه تودیع ومعارفه معاونت پرورشی اداره متبوع انجام شد وآقای جواد دهقان نیری به سمت معاونت پرورشی منصوب ،وازخدمات بسیار خوب اقای عباس عسکری تقدیر و تشکر به عمل آمد.