نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته ارتقای آموزشی قران ابتدایی

تشکیل کمیته ارتقای آموزشی قران ابتدایی
تشکیل کمیته ارتقای آموزشی قران ابتدایی

 

 

 

 

در این کمیته در خصوص نظارت بر کلاسهای قرانی ابتدایی ،همکاران دارالقران جهت آموزش معلمان ،برگزاری جلسات قرآنی وتفسیر بحث وتبادل نظر گردید .