نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته اجرایی برنامه های دهه ی ولایت وبصیرت منطقه نیر

تشکیل کمیته اجرایی برنامه های دهه ی ولایت وبصیرت منطقه نیردر مورخه24 مرداد راس ساعت 11 با حضور......

تشکیل کمیته اجرایی برنامه های دهه ی ولایت وبصیرت منطقه نیردر مورخه24 مرداد راس ساعت 11 با حضور اعضاءمحترم تشکیل ومصوبات جلسه به این شرح اعلام شد:

1- در مورخه 1شهریورتشکیل جلسه ای با دعوت از کلیه روئسای ادارات منطقه

2-در مورخه 5شهریور از کلیه سادات اداره ومدیران وهمکارانی که در اردوی راهیان نور همکاری نمودند تقدیر وتشکر گردد.

3-مقرر شد در اداره ایستگاه صلواتی راه اندازی گردد واز سخنران در جلسه مدیران دعوت به عمل آید.

آدرس کوتاه: