نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی

تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی
تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی همسوبادرس ملی

تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی همسوبادرس ملی باحضور جناب آقای ایزدی (مدرس استانی)

 

 

 

آدرس کوتاه: