نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه مشاوره وهدایت تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش در مورخه 21 آبان برای دانش آموزان پایه دوازدهم جلسه مشاوره وهدایت تحصیلی به صورت ...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش در مورخه 21 آبان برای دانش آموزان  پایه دوازدهم جلسه مشاوره وهدایت تحصیلی به صورت متمرکز انجام گرفت  در ابتدا معاونت محترم اقای دهقان  ضمن تقدیر وتشکر از مدعوین درباره اهمیت مشاوره تحصیلی مطالبی ایراد فرمودند که راهنمایی دانش آموزان یک فراگرد بسیار مهم و استثنایی در حل مشکلات و معضلات آنان است. اهداف راهنمایی تحصیلی در هر دوره ی تحصیلی باید با خصوصیات رشد و نیازهای دانش آموزان و با اهداف آموزش و پرورش منطبق و هماهنگ باشد. راهنمایی تحصیلی دانش آموزان در مدارس بسیار مهم است و جنبه ی پیش گیری دارد. در این دوره، مشاور، به رفع کمبودها، اشکالات و آموزش مهارت های اساسی اقدام می کند تا از بروز مشکلات تحصیلی و رفتاری در آینده پیش گیری کند. ودر ادامه جناب آقای دکتر ایرانی زاده مشاورمحترم سرگروه مشاوره استان به دانش آموزان مشاوره وبه سوالات آنها پاسخ دادند.

آدرس کوتاه: