نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه مدیران مقطع متوسطه دوره اول

تشکیل جلسه مدیران مقطع متوسطه دوره اول
تشکیل جلسه مدیران مقطع متوسطه دوره اول

 

با حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورش ،معاونت آموزشی وپرورشی ومدیران گرامی مدارس منطقه نیر