نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه مدیران مدارس منطقه نیر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه جلسه مدیران مدارس با حضور ریاست محترم اداره...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه جلسه مدیران مدارس با حضور ریاست محترم اداره، معاونین، وکارشناسان اداری  در محل سالن جلسات آموزش وپرورش برگزار گردید.آقای الهام بخش در این جلسه گفت: با توجه به اهمیت آموزش و پررش و گستردگی فعالیت این دستگاه پراهمیت و همچنین نزدیکی به زمان امتحانات مدارس تصمیم به تشکیل این جلسه  گرفتیم  در ادامه مطالبی در رابطه با جلسه اخیری که  با آموزش وپرورش کل داشتند  سخنانی ایراد کردند.