نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه مدیران متوسطه دوره دوم

تشکیل جلسه مدیران متوسطه دوره دوم
تشکیل جلسه مدیران متوسطه دوره دوم

جلسه مدیران متوسطه دوره دوم  با حضور ریاست محترم اداره و همکاران اداری هنرستان کارودانش سیدالشهدا گاریزات