نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه مدیران ابتدایی

تشکیل جلسه مدیران ابتدایی
تشکیل جلسه مدیران ابتدایی

جلسه مدیران ابتدایی امروز تشکیل گردید،مواردمورد بحث :توجیه طرحها وبرنامه های دوره ابتدایی،سهمیه بندی طرحهای استانی ووزارتی ابلاغی،نظر سنجی در خصوص نحوه ونوع کارگاههای آموزشی