نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار محترم

تشکیل جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار محترم
تشکیل جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار محترم

تشکیل جلسه شورای آموزش وپرورش با حضور فرماندار محترم،بخشدار محترم نیر وگاریزات،ریاست محترم اداره آموزش وپرورش نیر ودیگر اعضای شورای آموزش وپرورش منطقه برای تایید مصوبات جلسه و نحوه  برگزاری و  بزرگداشت  هفته مقام معلم