نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستاد دهه فجر منطقه نیر

تشکیل جلسه ستاد دهه فجر منطقه نیر
تشکیل جلسه ستاد دهه فجر منطقه نیر

تشکیل جلسه ستاد دهه فجر منطقه نیر با حضور ریاست محترم اداره ،معاونین  واعضاء ستاد