نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشكيل كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش منطقه نير


كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  در تاريخ 96/1/15 برگزار گرديد ، در اين كميته برنامه تقسيم كار ملي و كاهش آسيب هاي اجتماعي كه در مدارس آموزش و پرورش منطقه نير در حال برگزاري است بررسي شد ، همچنين در مورد اجراي طرح هما كه با هماهنگي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان در تاريخ 96/1/20 در كليه مدارس متوسطه دوره اول و دوم  اجرا مي گردد برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفت.