نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست اطلاعیه

تست اطلاعیه تیتر

تشکیل  اولین جلسه دوره ضمن خدمت دوره سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی!× با کد 91400717 (24 ساعت )  پنج شنبه  از ساعت 0800   مورخه  96/11/05در محل کانون فرهنگی تربیتی  مدر س استانی (اقای میر جلیلی)