نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک مسئولین محلی به ریاست محترم اداره آموزش وپرورش وهمکاران اداری

تبریک مسئولین محلی به ریاست محترم اداره آموزش وپرورش وهمکاران اداری
دیدار وتبریک عید نوروز مسئولین منطقه نیر به ریاست محترم اداره آموزش وپرورش وهمکاران اداری

دیدار بخشدار محترم به همراه شهردار،شورای گرامی شهر،رئیس سازمان اداره اب ومسئولین از اداره آموزش وپرورش منطقه نیر وتبریک  عید گذشته به همکاران اداری وآرزوی سالی خوش وپربرکت به همه همکاران اداری


 

آدرس کوتاه: