نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ستاد پروژه مهر۹۹

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر، ستاد پروژه مهر۹۹...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر، ستاد پروژه مهر۹۹ در محل دفتر ریاست اداره برگزار شد.نظمیه رییس اداره آموزش و پرورش منطقه نیر، سال تحصیلی جدید را سالی متفاوت و غیرقابل پیش بینی دانست که باید با توجه به ویروس کرونا برای هر نوع اتفاق و تصمیمی با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم آمادگی داشت. در ادامه ایشان بر ضرورت برنامه ریزی برای آغاز پرشکوه سال تحصیلی جدید تاکید کرد و گفت : پروژه مهر ، مدیریت بهینه فضا ، نیروی انسانی ، تجهیزات و برنامه ها با مشارکت همه دستگاه ها به ویژه والدین  است که بهار تعلیم و تربیت را برای دانش آموزان ماندگار می کند.در ادامه بین آبادی، معاون آموزشی اداره نیز ضمن تشریح برنامه های پروژه مهر و اقدامات صورت گرفته،کمیته های پروژه مهر۹۹ و اعضای هر کمیته را معرفی نمودند.در ادامه نیز معاونین و کارشناسان به بیان نظرات و پیشنهادات پرداختند.