نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري مسابقات قرآن ، عترت و نماز فرهنگيان


مسابقات قرآن ،عترت و نماز فرهنگيان  آموزش و پرورش منطقه نير در تاريخ 95/12/14 برگزار گرديد.