نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه پسشگيري از الكل


برای اولین بار در استان یزد در تاريخ 96/5/23 دوره پیشگیری از مصرف الکل ویژه معلمان، مدیران و مشاوران مدارس دراداره آموزش و پرورش منطقه نیر برگزار گرديد. آقای مسعود نظمیه كارشناس تربيت بدني و سلامت در این کارگاه آموزشی انواع مشروبات الکلی، آسیب ها و روش های غربالگری و شناسایی و پیشگیری را تشريح نمودند.