نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه قصه گويي


در روز پنج شنبه 95/10/30 كارگاه آموزش قصه گويي ويزه مربيان پيش دبستاني در اداره آموزش و پرورش منطقه نير برگزار گرديد.