نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري كارگاه آموزشي


كارگاه آموزشي ويژه كليه آموزگاران آموزش و پرورش منطقه نير با حضور سر گروه هاي استان و منطقه در مورخ 95/10/16 برگزار گرديد.