نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري شوراي اداري


 در روز شنبه 96/5/7 جلسه شوراي اداري ، اداره آموزش و پرورش منطقه نير با حضور كارمندان اين اداره برگزار گرديد.