نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جلسه توجيهي مديران مدارس آموزش و پرورش منطقه نير


در تاريخ 96/5/16 نشست مديران  آموزش و پرورش منطقه نير برگزار گرديد. ابتداي جلسه آقاي بين آبادي معاون محترم آموزشي دبير شوراي پروژه مهر بخشنامه پروژه مهر ارسالي از استان را براي مديران توجيه نمودند و در پايان آقاي الهام بخش رياست محترم اداره ضمن تقدير و تشكر از حضور مديران مطالبي را در مورد تزيين مدارس و ثبت نام دانش آموزان بيان نمودند.