نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جشنواره جابرابن حيان در آموزشگاه فاطميه


جشنواره جابرابن حيان در آموزشگاه فاطميه شهر نير برگزار و مسئولين اداره آموزش و پرورش منطقه نير از طرحهابازديد نمودند و به دانش آموزان نيز جوايزي اهدا گرديد.

آدرس کوتاه: