نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري آزمون پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي دوره دوم


 در تاريخ 96/1/30 آزمون پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هاي چهارم تا ششم ابتدايي منطقه نير برگزار گرديد.

آدرس کوتاه: